Vrienden van Het Gestels Vocaal Ensemble

Waardeert u onze muziek en wilt u Het Gestels Vocaal Ensemble financieel steunen, word dan vriend van Het GVE. Als vriend of vriendin wordt u op de hoogte gebracht van het concertprogramma van Het Gestels Vocaal Ensemble.

Als waardering voor uw steun bieden wij u één gratis toegangsbewijs aan voor een van onze concerten.

U wordt al vriend door een bedrag van minimaal 25 euro per jaar over te maken op rekeningnummer NL87 INGB 0009 4421 80 ten name van : Gestels Vocaal Ensemble o.v.v. Vriend van Het GVE.