Kamerkoor Gestels Vocaal Ensemble (GVE) heeft plaats voor nieuwe leden. We zoeken met nadruk naar bassen en tenoren maar er is ook ruimte binnen de andere partijen.

Het koor telt ongeveer 20 leden en zingt onder leiding van dirigent Patricia Smulders. Hij weet op inspirerende wijze het koor naar hogere prestaties te brengen.

Het GVE geeft doorgaans twee concerten per jaar. Het repertoire is klassiek, van renaissance tot hedendaags, vaak à capella. Van koorleden wordt verwacht dat ze thuis studeren zodat we tijdens repetities meteen muzikaal aan de slag kunnen. Om thuis te kunnen studeren worden alle partituren (MuseScore versies) op de ledenpagina van het GVE ter beschikking gesteld. Tijdens de optredens wordt gezongen vanaf de officiële partituren welke via het GVE aangeschaft kunnen worden.

De repetities zijn wekelijks op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in Het Bellefort, Iepenlaan 40 te Eindhoven.

Ben je geïnteresseerd, heb je ervaring in koorzang en zing je graag wekelijks in een plezierige sfeer? We nodigen je van harte uit om een of meerdere repetities mee te zingen. Neem contact op met Johan Smit, secretaris van het GVE.

Procedure nieuwe leden

Wil je graag lid worden van het kamerkoor GVE, dan geldt de volgende procedure:

  • Je kunt vrijblijvend een repetitie bezoeken om te kijken of de sfeer en het niveau van het koor bij jou passen en eventueel ook een stukje meezingen.
  • Heb je interesse dan volgt een stemtest met de dirigent waarbij ook een bestuurslid aanwezig zal zijn.
  • Is de stemtest positief dan wordt he uitgenodigd om 3 repetities bij te wonen.
  • Na de 3 repetities volgt wederzijds een korte evaluatie. Als van beide kanten geen bezwaren zijn kan een aspirant lidmaatschap ingaan voor een periode van 3 maanden.

Na beëindiging van de aspirant periode vindt een evaluatiegesprek plaats met de dirigent en een bestuurslid. Na deze evaluatie valt de beslissing over de toelating waarna het aspirant lidmaatschap wordt omgezet in een volwaardig lidmaatschap.