We zijn een gemengd kamerkoor dat onder de bezielende leiding van onze nieuwe dirigent Patricia Smulders een eigen pad bewandelt in de wereld van de klassieke muziek.

We genieten van het samen zingen waarbij we uitdagingen niet uit de weg gaan.

De individuele leden leveren een bijdrage aan het tot stand komen van een boeiend repertoire, de concerten, stemvorming, workshops en een koorweekend.

We repeteren op woensdagavond in wijkcentrum ’t Bellefort. Iepenlaan 40, 5616NS Eindhoven.