Welkom op de website van Het Gestels Vocaal Ensemble. We zijn een gemengd kamerkoor dat onder de bezielende leiding van dirigent Jan Snel een eigen pad bewandelt in de wereld van de klassieke muziek.

We genieten van het samen zingen waarbij we uitdagingen niet uit de weg gaan.

Alle individuele leden leveren een bijdrage aan het tot stand komen van een interessant repertoire, de concerten, stemvorming, workshops en het koorweekend.

We doen het samen!